BOWLING

O BOWLINGU

Jedna partia bowlingu sa skladá z 10 hier

Spôsob počítania
Počet zhodených kolkov pri hráčovom prvom hode je označený v malom štvorci v hornom ľavom rohu tejto časti a počet zhodených kolkov pri hráčovom druhom hode je označený v pravom hornom rohu. Pokiaľ nie je pri druhom hode v časti zhodený žiadny zo stojacich kolkov, bude počet označený (-). Počítanie pre oba hody v časti bude zaznamenané okamžite.

Strike
Strike je prevedený, pokiaľ je zhodená celá sada kolkov pri prvom hode v časti. To je označené (X) v malom ľavom hornom štvorci v časti. Počítanie pre jeden strike je 10 plus počet kolkov zhodených v nasledujúcich dvoch hodoch.


Double
Dva po sebe idúce striky sú double. Počíta sa pre prvý strike 20 plus počet kolkov zhodených v prvej nasledujúcej časti po druhom striku.

Triple
Tri po sebe idúce striky sú triple. Počíta sa pre prvý strike 30. K dosiahnutiu maximálnych 300 bodov musí hráč nahádzať 12 strikov za sebou.

Spare
Spare je počítaný, pokiaľ nezhodené kolky po prvom hode v časti sú pri druhom hode v tej istej časti zhodené. Značí sa (/) v malom štvorci v pravom hornom rohu časti. Počítanie pre spare je 10 plus počet kolkov zhodených pri hráčovom nasledujúcom hode.

Etiketa bowlingu:
- Buďte pripravený pristúpiť k dráhe hneď, ako na Vás príde rad.
- Pamätajte si, že hráč napravo má prednosť.
- Ak hodí naľavo stojaci hráč guľu pred Vami, nechajte ho hrať ako prvého.
- Zostaňte na svojej rozbehovej ploche. Hneď, ako Vaša guľa zasiahne kolky, odíďte do zadnej časti rozbehovej plochy.
- Ak sa Vám hra nedarí, zostaňte nad vecou.
- Nehovorte, ani inak neobťažujte ďalšieho hráča, ktorý po Vás zaujal hraciu pozíciu!
- Neprekračujte čiaru odhodu.
- Naučte sa prehrávať a buďte ohľaduplným víťazom.

Popis jednotlivých krokov vrhu:
Kde musíte stáť - začnite postavením sa na čiaru odhodu chrbtom ku kolkom. Odíďte štyri a pol bežného kroku, potom sa otočte čelom ku kolkom. Táto vzdialenosť by mala zodpovedať 4-krokovému rozbehu. Postavte sa jednou nohou na jednu zo značiek na rozbehovej ploche, a to najlepšie na stredovú značku, alebo na pravú značku Postoj - lakte blízko k telu, ramená a boky sú orientované čelne k cieľu, nikdy nie pod uhlom. Kolená sú mierne pokrčené. Ľavá noha je mierne vysunutá dopredu. Spôsob držania gule - palec a dva prostredné prsty zasuňte do otvorov. Guľu jemne hojdajte na oboch rukách. Končeky oboch malíčkov sa vzájomne dotýkajú. Vychýlenie vpred - vychýľte guľu smerom dopredu a dolu. Súčasne s pohybom gule vykročte vpred pravou nohou. Kyvadlový pohyb - Počas druhého kroku vychýľte guľu smerom dolu a dozadu. Udržujte rovnováhu upažením ľavej ruky. Neohýbajte lakeť. Spätné napriahnutie - guľa sa teraz nachádza v hornej polohe spätného napriahnutia a maximálne vo výške ramien. Skĺznite nohou. Krok so sklzom - akonáhle je guľa mimo Vašej kĺžucej sa nohy, dovoľte sa jej voľne oddeliť od dlane a sledujte ďalej jej pohyb ramenom.

Bowling: 10 €/hod.
Zapožičanie bowlingovej obuvi 0,50 €/pár

Rezervácie bowlingových dráh prijímame na tel. č. 0915 425 786